Grattis Lennart Nilsson 90 år

Lennart Nilsson
Lennart Nilsson har fyllt 90 år och är i högsta grad fortfarande aktiv med sitt fotograferande och filmande. När Lennart Nilsson i mitten på 1950-talet började fotografera foster, blev det 1965 omslag och artikel i Life Magazine och därefter en bok,“Ett barn blir till”, som är utgiven på de flesta språk.

Därefter har han fortsatt att fotografera och filma människokroppens inre, sjukdomar, virus och HIV har han lyckats ta bilder av. Det har blivit många böcker och otaliga TV-filmer under årens lopp. Han har blivit både medicine och filosofie hedersdoktor, fått Hasselbladspriset som förste pristagare 1980, samt erhållit en rad internationella priser, bl.a. Emmy Award för flera av sina filmer.

Läs här en artikel i Expressen
Sveriges Radio Minnen har uppmärksammat Lennart Nilsson med att återsända program