Gunilla von Platen ny styrelseordförande för SFI

Regeringen har i dag utsett företagsledaren Gunilla von Platen till ny ordförande i Stiftelsen Svenska Filminstitutet för perioden 1 mars 2023 – 31 december 2025.
Gunilla von Platen (f. 1972) är entreprenör, företagsledare, fastighetsägare och investerare. Hon är medgrundare av kundservice-bolaget Xzakt Kundrelation, som hon senare sålde. 2020 gav hon ut sin självbiografi Draken i rummet. Förra året ledde hon tv-programmet The Apprentice Sverige och har även medverkat i Draknästet.
Av stiftelseförordnandet för Svenska Filminstitutet framgår att regeringen utser styrelsens ledamöter och bestämmer vem som ska vara ordförande. Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter och varje ledamot utses för en period på tre år med möjlighet till förlängning.
Förutom ny ordförande har också följande nya ledamöter förordnats till Filminstitutets styrelse:
Torbjörn Elensky, författare. Gunilla Kindstrand, journalist.
Sedan den 1 januari sitter även följande nya ledamöter i styrelsen:
Olof Lavesson, kommunikationschef, Knut Weibull, f d överantikvarie, Annika Wik, fil dr.
Följande styrelseledamöter fick den 1 januari förlängt förordnande:
Golnaz Hashemzadeh Bonde, verkställande direktör, Petri Kemppinen, konsult, Nadi Tofighian, lektor.
Samtliga styrelsemedlemmar har förordnanden som sträcker sig till och med 31 december 2025.
Filminstitutets nuvarande styrelseordförande Claes Åhnstrand, som innehaft sin post sedan 2015, avslutar sitt uppdrag den 28 februari efter två mandatperioder. Vid årsskiftet lämnade ledamöterna Carina Brorman, Johanna Koljonen, Eric Sjöström och Charlotte Sundåker styrelsen efter avslutat uppdrag.
Här en lång artikel om G. von Platen i GP
SVT programmet min sanning med Gunilla von Platen