Gunnar Källström, FSF, får stipendium

Gunnar Källström
Vår kollega Gunnar Källström, FSF tilldelas det första stipendiet i Sune Jonssons namn.

Vi säger grattis. Sune Jonsson-stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut av Sällskapet Sune Jonssons vänner. Gunnar Källström, FSF, fotograf på SVT och tidigare lärare på Dramatiska institutet, får det första stipendiet. Utdelningen sker den 25 april på Västerbottens museum.

Läs artikeln om Gunnar i Monitor
Läs artikeln i Skånskan här

Läs motiveringen under ”Läs mer”.

Hela motiveringen lyder:

”Om Sune Jonssons gärning kan synas tillgå i viss avskildhet från andra samtida fotografer, finns dock en som framom andra framstår som hans närmaste elev och arvtagare, Gunnar Källström. De båda har samarbetat på Västerbottens museum under en period och äger en sträng yrkesmoral gemensam: varje fotografisk tagning är ett konstnärligt val. Källström började som stillbildsfotograf, men hans verksamhet har senare främst utövats på dokumentärfilmens fält. Hans anslående utsnitt och bildval tillför vanligen verken en egen poetisk dimension.

Vid bildsättning av Gunnar Ekelöfs dikter framstår bilderna snarast som gestaltade ord, och i serien Svenska Hus framvisar valda detaljer av byggnader nya hemligheter. Ljusbehandlingen är för Källström central i den fotografiska utövningen. I hans verksamhet som lärare vid Dramatiska institutet har den sidan av professionen varit grundläggande och vägledande för honom. För sin säkra estetik och djupt seriösa hållning i Sune Jonssons anda,och för att ha förvaltat denna praktik vidare, tilldelas Gunnar Källström det första utdelade stipendiet i Sune Jonssons namn.”