HD för TV och video

För Teknik & Människa, TM, har Hans Hansson skrivit en lägesrapport om högupplösningstv och video som du kan ladda ner som pdf-fil.

Ladda ner

Som medlem i FSF får du rabatt på prenumeration av TM.
Ring 08-665 1212 eller gå in på TMs hemsidan