Hur ser vi på film?

För tredje året i rad har SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjort en specialstudie om konsumtion av film, på uppdrag av Svenska Filminstitutet.

I studien ställs frågor om bland annat biogående, attityder till olika sätt att se film och till nedladdning. Årets rapport visar bland annat att:
*Även om biobesöken gick ner något 2007, har de sett över de senaste 15 åren legat på en stabil nivå.
*Bion är även i årets undersökning i särklass mest populär när det gäller filmupplevelsen. Hela 83 procent tycker att film är bäst på bio. Bland dem som har hemmabio är siffran faktiskt ännu högre.

Läs SOM-rapporten 2007: Svenska biovanor 1988–2007 här

*När det gäller nedladdning så ligger antalet personer som laddar ner totalt sett på ungefär samma nivå som i 2006 års undersökning. Bland de allra yngsta (15-19 år) har andelen män som laddar ner film minskat med sju procentenheter. I andra åldersgrupper ser man dock en fortsatt ökning bland både män och kvinnor, främst i spannet 20-39 år där antalet ökat med sju procentenheter.

Cissi Elwin, VD Svenska Filminstitutet:

– SOM-undersökningen visar det vi ofta säger: filmintresset är stort bland svenska folket och man vill se film på många olika sätt. Det är därför vi nu efterlyser en ny bredare filmpolitik som speglar detta, där vi kan stödja film oavsett format och där alla distributionsformer är med och bidrar till den svenska filmen.

– Även om biobesöken ligger på samma nivå som för 15 år sen, såg vi en negativ trend förra året och vi kommer nu att arbeta aktivt för att antalet biobesök ska öka. Från Filminstitutet kommer vi att fortsätta engagera oss i frågan om digitalisering och vi storsatsar nu på distribution av kvalitetsfilm samtidigt som vi har sjösatt det nya produktionsstödet för filmer med stor publikpotential. Vi hoppas att detta ska leda till ett brett och attraktivt bioutbud.

– När det gäller illegal nedladdning ligger siffrorna kvar på en hög och oacceptabel nivå. Den illegala nedladdningen slår hårt mot den svenska filmbranschen och det är även internationellt sett ett av de största hoten mot filmproduktion och visning. En starkare respekt för upphovsrätten är en förutsättning för att förändra situationen och för att de legala alternativen ska kunna utvecklas. Det är glädjande att den svenska regeringen beslutat att införa det så kallade sanktionsdirektivet som innebär att upphovsrättsinnehavare kan begära ut uppgifter om vem som har laddat ner deras material olagligt och sedan stämma dem. Det är nu viktigt att införandet av det nya direktivet sker så snart som möjligt, säger Cissi Elwin.

[Läs SOM-rapporten 2007: Svenska biovanor 1988–2007 här](http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_SFI_PDF/RAPPORTER%20OCH%20DOKUMENT/SOM_2007_080619.PDF