Kameraten och STOPP tar över försäljningen av Kodaks film

Kodak
Kameraten kommer framöver sköta försäljnigen av KODAK:s film i Sverige och till svenska produktioner. Stopp kommer fortfarande ha kvar sitt priserbjudande med film+framkallning som tidigare.