Keyframe Concept digitala dagstagningar på iPad

Drylab
Filmfotografen John Cristian Rosenlund, FNF, och hans företag Drylab R&D har utvecklat ett system för att ladda ner och titta på digitala dagstagningar på iPad. Dessutom finns Cam Report för kamerarapport på iPhone

Se video här
Drylabs webbsida