KLIMATUPPROP I FILMBRANSCHEN

Klimatförändringarna är det största hotet som mänskligheten stått inför. Därför har Sverige infört ambitiösa klimatmål. I regeringsförklaringen står det att 1,5-gradersmålet måste nås och att klimatomställningen ska genomsyra politiken.

Det kräver agerande av alla samhällets aktörer. I sektor efter sektor och bransch efter bransch synar man verksamheten för att bli mer hållbar. Hittills har detta emellertid inte gällt filmbranschen.

Den svenska filmindustrin stoltserar gärna med konstnärlig kvalitet, något som också präglar den filmpolitiska debatten, det gäller emellertid bara kvalitén på slutresultatet. Bakom den vita duken ligger produktions-metoder där noll hänsyn tagits till miljö och klimat. Tidspress, i kombination med snäva budgetar och en kultur inom branschen bidrar till att resurser utnyttjas på ett ohållbart sätt.

Resor och transporter är bland de största utsläppsposterna vid filmproduktion. Ett problem är att svenska filminspelningar i allt högre utsträckning förläggs till andra länder. Öststater som Litauen, Ungern (Eld & lågor) och Tjeckien (Borg) är några av de numera populära inspelningsplatserna.

Anledningen till detta är de så kallade produktionsrabatter som gör det billigare för svenska produktionsbolag att spela in i andra länder, trots att filmens handling utspelar sig i Sverige.
Utöver de utsläpp som teamets och skådespelarnas flygresor bidrar med när produktionen förläggs utomlands så tillkommer utsläpp från smutsig energiproduktion då flera öststater får sin energi från olja, kol eller gas, till skillnad från Sverige som är ett av de länder som har högst andel förnybar energi.

I dagsläget saknas ekonomiska incitament för produktionsbolagen att filma i Sverige. För att behålla produktionerna inom landet måste även vi införa produktionsrabatter. Och för att dessa rabatter ska värna miljön på bästa sätt bör de i första hand rikta sig till svenska produktioner så att de förläggs på hemmaplan. För att en sådan åtgärd ska få full effekt krävs emellertid att det leder till färre flygresor. Därför måste också det rutinmässiga nyttjandet av inrikesflyget vid svenska filminspelningar ifrågasättas.

Svenska Filminstitutet är svensk films viktigaste finansiär. Trots att deras uppdrag kommer från Riksdagen ställs idag inga miljökrav på de produktioner man finansierar. För att filmbranschen ska ta ett större klimat- och miljöansvar krävs politiska beslut som styr mot mer hållbara produktioner.
I avsaknad av politiska riktlinjer är det idag upp till produktionsbolagen själva att besluta om de vill satsa på mer hållbara produktionsmetoder. Det är upp till bolagen att bestämma hur de planerar och spelar in sina filmer eller tv-serier, och vanligtvis väger kortsiktiga ekonomiska fördelar tyngre än miljövinster.

I Storbritannien har BBC och ett flertal andra bolag enats kring ett grönt initiativ som mynnat ut i en miljöcertifiering för den brittiska film och TV-industrin. I andra europiska länder finns liknande initiativ för att mäta och reducera filmproduktioners klimatpåverkan, och i USA har den amerikanska producentföreningen tillsammans med de stora studiorna etablerat klimatberäkning som kutym. Svensk filmindustri har hamnat på efterkälken i den hållbara utvecklingen. Här krävs en förändring och den måste ske nu!

Vi är skådespelare, regissörer, producenter och filmarbetare som tröttnat på de ohållbara produktionsmetoderna inom vår bransch.
Vi kräver att såväl politiker som finansiärer och produktionsbolagen tar sitt ansvar och lyfter miljöfrågorna inom svensk film. Om den svenska filmbranschen fortsätter negligera det som resten av världen ser som en ödesfråga, hotar det inte bara klimatet utan även svensk film. Låt oss hjälpa till att avvärja klimatkatastrofen istället för att bidra till den. Låt oss göra en förändring.

Ställ dig bakom, maila namn och yrkesroll till: klimatuppropfilm@gmail.com

Angående – Upprop för klimatet

Nedan FSF:s styrelsens svar till initiativtagarna:

Föreningen FSF stöder i princip alla ansträngningar för klimatarbetet, men vi vänder oss som förening mot några av formuleringarna och uttalandena i detta upprop.

Vi kan alltså inte som styrelse helhjärtat stödja uppropet, utan FSFs medlemmar får, om de så önskar, enskilt välja att stödja uppropet.

Läs uppropet och bedöm själva om ni vill stödja som enskild person.

Hälsningar FSF Styrelse.

Klimatchecklista för fotograf Film i Väst pdf