Kodak varnar för nya röntgenmaskiner

Många flygplatser skannar nu med mer kraftfulla röntgenmaskiner både för incheckat bagage och för handbagage. Kodak Alaris rekommenderar därför att man ber om att få sina filmrullar manuellt kontrollerade. Transportmyndigheten TSA i USA har rutiner för detta, men i en del andra länder kan det bli krångligare.

Alla röntgenmaskiner är inte farliga för film. Kodak Alaris anger i ett informationsblad att kroppsskannrar och dörrformade röntgenbågar är ofarliga, liksom handskannrar. Kodak Alaris påpekar att också att incheckat bagage och utrikes post ofta röntgas.

Mer info från Kodak

Info från digitalrev.com