Kodak skär ner kraftigt

Eastman Kodak skall fram till 2007 minska sin personal med mellan 22.500 till 25.000 anställda, skriver TT New York i ett nyhetstelegram från den 20 juli 2005.

Det är en kraftigt fallande försäljning av film för stillbilder samt en minskning av fotokopiering världen över, som kommit snabbare än väntat. Det beror naturligtvis på att allt fler fotograferar digitalt och inte beställer kopior på fotopapper i samma utsträckning som tidigare.

Kodak inledde 2004 nerdragningar på personalsidan med nästan 10.000 medarbetare, från 64.000 till 54.800. Kodak har tidigare talat om att ca 15.000 medarbetare skulle bli tvungna att lämna företaget fram till 2007, men nu blir det kanske ytterligare 10.000 till som tvingas att gå, alltså sammanlagt upp till 25.000 personer, vilket betyder nästan en halvering av personalstyrkan.

Många fabriker kommer att stängas och ca 7.000 tillverkningsjobb kommer att försvinna. Kostnaden för dessa nerdragningar kommer att ligga mellan 2,7 till 3 miljarder dollars.

Den s.k. digitala revlotionen har ännu inte drabbat filmbranschen. Försäljningen av motion picture film ligger på en ganska konstant nivå när det gäller 35 mm film. 16 mm filmen ökar i försäljning. Det beror på att allt fler TV-program görs för HDTV och super-16 är ett utmärkt filmformat för HD-produktion.

När biograferna framöver kommer att installera digitala projektorer kommer detta bli ett hårt slag med kraftigt minskad försäljning av printfilm för både Kodak, Fuji och Agfa. För filmlabbens del, vars nettoförtjänst till minst 60% består av framställning av filmkopior, kommer digitala biografer att drastiskt minska deras vinst.