Krisstipendium 2

Konstnärsnämndens Krisstipendium 2 är en del av det krisstöd regeringen beslutat om på grund av Coronakrisen. Krisstipendiet ska stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.
Krisstipendium 2 kan sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Du ska även vara bosatt eller verksam i Sverige.
Ansökan görs via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystem under perioden 8 – 22 oktober. Beslut kommer att fattas i början av december.  När beslut är fattat kommer du att meddelas via mejl. Samtliga beviljade Krisstipendier utbetalas innan årsskiftet.
Ansök här