Kristina Colliander blir ny chef för Filminstitutets produktionsstödsenhet

Kristina Colliander kommer närmast från tjänsten som biträdande kanslichef vid Naturskyddsföreningen, där hon ansvarade för att leda och driva ett kansli på över hundra anställda i en komplex organisation. Hon är både glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Filminstitutets produktionsstödsenhet.

Filminstitutet stärker kompetensen genom rekryteringen av Kristina Colliander till ny chef för produktionsstödsenheten. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande.
 
– Att få bidra i arbetet med att stärka svensk film både kvalitets- och publikmässigt genom nuvarande filmavtals intentioner och att vara med och skapa förutsättningar för filmen via den nya statliga filmpolitiken blir både spännande och utmanande. Nu ser jag fram mot att få träffa alla medarbetare och börja vårt gemensamma arbete för svensk film, säger Kristina Colliander.

Efter att ha utbildat sig till kulturvetare med medieinriktning vid Linköpings universitet arbetade Kristina på SVT i många år, bland annat som producent och som programchef för Barn och Unga. I den rollen drev hon arbetet med att ge SVTs barn och ungdomsutbud större utrymme, status och resurser, samt bidrog till att enheten i dag ligger i framkant vad gällerproduktionssätt, mångfald och omvärldskunskap.

Filminstitutets produktionsstödsenhet utgör tillsammans med enheterna Utland och Distribution & visning, avdelningen för Filmstöd. Avdelningens chef, Kristina Börjeson, är mycket nöjd över rekryteringen.

– Kristina har en mångårig erfarenhet av att leda en kreativ verksamhet från sina år som programchef för SVT Barn. Det i kombination med stor vana som ledare för medarbetare i en verksamhet med högt tempo gör att hon är ett perfekt val som chef för produktionsstödsenheten. Kristina har också bedrivit ett framgångsrikt mångfaldsarbete på SVT och har erfarenheter och kunskap hon kan bidra med. Jag är mycket glad för att hon tackat ja till jobbet, säger Kristina Börjeson.
Kristina Colliander. Foto: Anders Colliander

Kristina C