Kubricks 2001 i 70mm på Rigoletto

Stanley Kubricks grandiosa mästerverk 2001 Ett Rymdäventyr visas just nu (premiären var lördag 16/9) under mycket begränsad tid på Rigoletto i Stockholm som 70mm kopia med digitalt Datasat-ljud. Undertecknad såg den nyss och det var förväntansfull, men med en viss oro över att filmkopian skulle vara dålig eller att det tekniska framförandet skulle vara bristfälligt, som jag bänkade mig i biografstolen. Jag blev mycket glatt överraskad.

Föreställningen genomfördes rent tekniskt mycket elegant, med ouvertyrmusik och ridåöppning när filmen börjar (MGM-loggan) och ridåstängning på sista textskylten (THE END) -mycket smakfullt gjort! Alla aktskiften perfekta.

Själva filmkopian då? Jo, det finns ytterligt få 70mm kopior av 2001 kvar i omlopp, och de som finns skickas runt på filmfestivaler och biografer jorden runt. Situationen är så tillspetsad att faktum är att Seattle Cinerama och The AFI (Amerikanska Filminstitutet) faktiskt köpt varsin egen kopia (så ingen utomstående kan repa ner/förstöra dem) -egentligen juridiskt omöjligt, men Warner Bros som äger rättigheterna tillät dessa två undantag.

Och den 70mm kopia som SF Bio just nu visar upp håller faktiskt måttet riktigt skapligt. Svärtan och färgmättnaden är väldigt bra, upplösningen varierar nästan från bild till bild, mestadels känns det som cirka 2K, men ibland ‘poppar det till’ och man ser plötsligt ytterligt fina detaljer i bilderna. Det är nog så att det mastringsmaterial som finns att tillgå är ett lapptäcke där det ibland rör sig om ett fåtal generationer från originalneg och ibland flera generationer, förmodligen för att källmaterialet blivit skadat. En ny 70mm kopia av 2001 lär enligt uppgift kosta i storleksordningen 180 000 kronor, så jag tror den kopia som SF Bio just nu visar upp, trots små skönhetsfel här och var, är någonting att vara mycket entusiastisk över! Inte minst i kombination med det proffsiga framförandet på biografen.

Har ni minsta chans att se filmen på Rigoletto nu i veckan, så ta den.

23e – 27e september visas 2001 på Royal i Malmö. Se’n ere kört.

Lars Pettersson