Kurs i ekologisk hållbarhet inom film- och tv-produktion

För att den svenska film- och tv-branschen på allvar ska kunna delta i den nödvändiga hållbarhetsomställningen vi alla står inför krävs gemensamma kunskaper, mål och metoder.
Syftet med den här helt webbaserade självstudiekursen är att möjliggöra de första enade stegen framåt. Målet är att film- och tv-branschen ska få inspiration och kunskap samt praktiska verktyg i sitt yrkesutövande. Deltagarna kommer få möjlighet att reflektera kring sin egen roll och det ansvar som följer med den, samt vad de behöver kunna och vilka de behöver samarbeta med för att göra verklig skillnad.

Bild: Foto: Christopher Mair

Den digitala självstudiekursen tar cirka 2 timmar. Utöver det finns ytterligare 3 timmar fördjupningsmaterial att ta del av vid intresse. Den som antas bestämmer själv var, när och i vilken takt den tar del av materialet.
Var: online När: När du vill fram till 30 november 2024
Omfattning: cirka 2 timmar (plus 3 timmars fördjupningsmaterial för den som önskar).
Läs mer och anmäl dig här