LED-test Oslo 2016

Filmfotografen John Christian Rosenlund, FNF, har tillsammans med NRK och FNF gjort en stor test med olika LED-belysningar.

LED-test

Bakomfilm hur testen gjordes