Möt de två nya filmkonsulenterna

Nyligen tillträdde två nya filmkonsulenter, Hanna Lejonqvist för lång spelfilm och Anna Weitz som dokumentärfilmskonsulent. Torsdag den 22 oktober bjuder Filminstitutet in till ett samtal där de berättar om sina respektive konsulentroller, med plats för publikfrågor. Samtalet sker i Filmhuset i Stockholm med begränsad publik, och strömmas online.

Foto: Anna Weitz (foto: Shaon Chakraborty) och Hanna Lejonqvist (foto: Per Hanefjord).

Läs mer och anmäl dig här