Motion by CAP&Design – Sveriges nya tidning för professionella filmmakare

– Vi lever inte längre i en bildkultur, utan i en rörlig kultur. Rörlig grafik, animation och filmat material vandrar i dag fritt över gränserna mellan medier som film, tv, webb och spel. Därför startar CAP&Design sin systertidning Motion by CAP&Design, säger redaktör Jonas Mattsson.
Första numret av Motion by CAP&Design– Sveriges nya tidning för professionella filmmakare – kommer den 24 april. Motion kommer att handla om hur du med rätt verktyg och kunskap kan göra bättre, effektivare och starkare film och rörlig grafik. Målgruppen är professionella filmmakare som arbetar med film och rörlig grafik för alla medier och alla syften. Självklart blir det också en guldgruva för semiproffsen, de som gör film själva men inte professionellt.

– De senaste fem åren har filmtekniken blivit tillgänglig för allt fler. Utrustning som för några år sedan tog upp ett rum och kostade hundratusentals kronor ryms i dag i en laptop, säger Jonas Mattsson.
Första numret trycks i 7 000 exemplar och distribueras över hela Sverige. Delar av upplagan distribueras direkt till makthavare och proffs i filmindustrin.
För mer information kontaktar du:
Redaktör Jonas Mattsson, jonas.mattsson@idg.se, 070-691 67 46
Chefredaktör Per Torberger, per.torberger@idg.se, 070-441 27 95