Nationella minoritetsröster lyfts i kortfilmssatsningen GLÖD

Svenska Filminstitutet lanserar nu produktionsstödet GLÖD som en del av det pågående arbetet med nationella minoriteter. Alla projekt som väljs ut ska ha en koppling till något av minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, finska eller jiddisch. Med initiativet GLÖD vill Filminstitutet, i samarbete med UR och Folkets Bio, lyfta de svenska minoritetsgruppernas berättelser och språk för att bevara, uppmärksamma och spegla vår mångfald och vårt ursprung, med perspektiv som kan tala till unga och unga vuxna.

Den svenska minoritetslagstiftningen säger bland annat att språk och kultur ska stärkas. Svenska Filminstitutet har sedan 2018 ett särskilt uppdrag från regeringen att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken, och GLÖD är en del av det uppdraget. (Läs mer här: www.filminstitutet.se/nationella-minoriteter/)

Filminstitutet anser att filmens möjligheter att synliggöra, sprida kunskap och skapa igenkänning om oss själva och varandra är unik. Film kan därför ha stor betydelse för minoritetsspråkens bevarande, för minoritetsgrupperna själva, och för en ökad kunskap om minoritetsgrupperna.

– Rörliga bilder är vår tids uttryck och avtryck på samtiden. Genom filmens kraft kan vi fånga det man varken kan säga eller skriva, säger dokumentärfilmskonsulent Klara Grunning.

– Filminstitutets stöd är öppna för alla att söka, men det finns grupper vi sällan når och därför krävs riktade insatser. Minoritetsspråken hörs sällan i svensk film och det är dags att se hur vi kan förändra det! säger Malin Nygren, projektledare för Filminstitutets minoritetsuppdrag.

Upp till tio kortfilmsprojekt (filmlängd max 4’30) har möjlighet att ta del av stödet, som uppgår till 150 000 kr per film, och sökande team ska sammanlagt ha minimum två publicerade filmer. Filmernas primära målgrupp ska vara unga och unga vuxna. Stödet går att söka mellan 1 september och 28 oktober 2019.

Satsningen görs i samarbete med UR och Folkets Bio.

Stödets riktlinjer publiceras inom kort på Filminstitutets websida, filminstitutet.se.