Nordisk Film Post Production läggs ner

Nu är det snart slut på filmframkallning och kopieframställning hos NFPP i Stockholm. Labbet läggs ner under 2011, vilket innebär att det efter 2011 förmodligen inte finns ett fullservicelaboratorium i Sverige, berättar Ulrich Rasch, General Manager Operations på Nordisk Film, Danmark.
.

Labbet i Danmark kommer att ta hand om all analog produktion, som framkallning och filmkopieframställning. ”När tiderna förändras måste vi anpassa oss till marknaden. Vi vill säkerställa att vår efterproduktion fortsätter att ligga i framkanten inför den digitala utvecklingen, säger Ulrich Rasch”.

Är detta den sista spiken i kistan när det gäller silverfilmen??

Nordisk Film anpassar post produktion för en digital framtid

För att följa marknadsbehovet i en filmindustri under snabb digitalisering, justeras nu vår Post Produktion. Som ett led i denna process kommer vi inlägga förhandlingar om att anpassa vår verksamhet genom en nedläggning av Nordisk Film Post Produktion Stockholm vid slutet av 2011. Nordisk Film kommer fortsatt kunna leverera tjänster för postproduktion inom Norden.

Digitalisering av såväl filmproduktion som filmvisning medför att efterfrågan på analog efterbearbetning och laboratorietjänster avtar i takt med den digitala utvecklingen.

Mot bakgrund av detta har Nordisk Film därför värderat att man bäst tillgodoser den nordiska marknaden genom att framöver samla analoga tjänster i Köpenhamn. Nu inleds därför förhandlingar för att anpassa verksamheten genom denna framtida nedläggning av Nordisk Film Post Production Stockholm vid slutet år 2011.

Ulrik Rasch, General Manager Operations i Nordisk Film, uttalar:

”I tider av förändring måste vi anpassa oss efter marknadens behov. Där vi vill säkra att vår postproduktion ligger i framkant inför den digitala utveckling.”

Vid ett kommande beslut om framtida avveckling av Nordisk Film Post Production Stockholm kommer detta att ske löpande för att säkra den aktuella efterfrågan på den svenska marknaden. Huvudinriktningen under 2010-2011 är att upprätthålla en normal produktionsnivå.

Ulrik Rasch tillägger:

”Det skall inte råda tvivel om att Nordisk Film fortsatt kommer att vara en effektiv one-stop-shop partner för all typ av post produktion. Vi anpassar och optimerar vårt tjänsteutbud inom både analog- och digitala tjänster för att svara upp till marknadens efterfrågan.”

En följd av detta är nu att gå i förhandling för att anpassa genom nedläggningen av Nordisk Film Post Production Stockholm vilket dessvärre medför en uppsägning av alla medarbetare.

Post Production Nordisk Film består idag av Nordisk Film ShortCut i Danmark, Nordisk Film Post Production i Sverige samt Nordisk Film ShortCut i Norge, som drivs i ett partnerskap med Storm Studios. Efter år 2011 samlas den analoga efterbearbetningen hos Nordisk Film ShortCut i Köpenhamn, Danmark.

För ytterligare information kontaktas vänligen:

Ulrik Rasch, General Manager Operations, Nordisk Film, Tlf: +45 40 45 57 31.