Ny digital 35 kamera från P+S Technik

PS-Cam X35
Överraskande kommer P+S Technik att visa en helt ny digital kamera, PS-Cam X35, på Cine Gear 2011, den 2-5 juni i Los Angeles.

Den nya kameran har bildfrekvenserna 1-450 b/sek. HD 4:2:2, okomprimerat 10 bitar, och kan spela in på minneskort i kameran, 18 GB. Med 24 b/sek. kan man lagra 4 min. och med 150 b/sek. endast 24 sek. Kameran kan kopplas till extern HD-video recorder via HDSDI.

PS-Cam X35 datasheet

PS-CAM X35 CLOSES THE GAP

The newly designed PS-Cam X35 closes the gap between analog sync-sound cameras and top-end high-speed cameras, which has accrued due to digitalization. On the analog side there were analog film cameras with speed rates up to 150 fps known as robust and flexible. On the digital side high speed rates were only available when using highly specialized camera systems. Now the smart designs of the new PS-Cam X35 will combine benefits of sync-sound and higher speed rates into one flexible and robust all-purpose digital camera.