Ny studie: Filmfinansiering i åtta europeiska länder

Europa
Studien fokuserar på stöden till utveckling och produktion i Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen, Sverige och Österrike.

Hur ser organisationerna som fördelar stöden ut? Hur stora resurser har de, vilka stödformer finns och hur fattas beslut om stöden? Och hur har utfallet sett ut i form av filmproduktion, biopublik och marknadsandel? Det är några av de frågor som ställs.

Studien är gjord av Johan Fröberg, chef för Omvärldsanalys & Statistik på Filminstitutet.

Läs hela studien här