Nya Fuji Eterna-filmer

Eterna 400T
Fuji Eterna 500 har funnits på marknaden en tid och nu kommer en tillökning i Erterna-familjen med tre nya filmer, Eterna 400, 250 och 250D. Alla filmerna har med ny teknik fått en förminskad kornstruktur jämfört med tidigare generation av filmer. Fuji kallar tekniken Super Nano-structured S Grain Technology.

Samtliga Eterna-filmer har förbättrad återgivning av hudtoner, förbättrad skuggteckning, en jämnare återgivning av gråskalan och en mer naturalistisk färgåtergivning.

Eterna 400 Tungsten, 3.200°K, är en film som ger utökad teckning i skuggpartierna och har en något lägre kontrast och färgmättnad än Eterna 500. Ljuskänsligheten är 400 ISO. Den är speciellt lämplig för skanning och digitalt efterarbete, där man lätt kan justera färgmättnad och kontrasten till önskad nivå. Den lägre kontrasten gör också filmen lämplig för motiv med hög belysningskontrast.

Eterna 250T, Eterna 250D
Eterna 250 Tungsten, 3.200°K. har en mycket hög skärpa och fint korn i förhållande till ljuskänsligheten, 250 ISO. Utökad skuggteckning. Går fint att klippa ihop med Eterna 500 då kontrast och färgåtergivning är den samma. Denna film är mycket lämplig för blue- och green-screen. Den fina kornstrukturen gör filmen också lämpad för super-16 till 35 mm blow up.

Eterna 250 Daylight, 5.600°K, har samma egenskaper som ovanstående film men är balanserad för dagsljus.

Mer info