Nytt SFI-stöd ersätter Producentstödet

Producentstödet ersätts med Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat. Det är det sista stödet i den nya stödordningen för utveckling och produktion som lanserades januari 2018.

Stödet är ett kvalitetspremiestöd och har utformats under det senaste halvåret i samarbete med representanter från rådet för utveckling och produktion.

Syftet med det nya stödet är att premiera kvalitet och utveckla svensk film baserat på enskilda filmprojekts nationella och internationella framgångar och genomslag. Stödet är ett utvecklingsstöd som kan sökas av, och fördelas till, huvudfunktionerna producent, regissör och manusförfattare (eller motsvarande huvudfunktion för dokumentärfilm).

Stödsökaren ska ha arbetat med en stödgrundande film. I stödets riktlinjer finns de villkor som en film måste uppfylla för att anses vara stödgrundande. Om en film kvalificerar sig avgörs framför allt av deltagande på utvalda nationella och internationella festivaler, erhållna nomineringar eller priser. Se sökvillkoren i riktlinjerna nedan.

Ansökningarna bedöms av en extern referensgrupp som leds av chefen för produktionsstödsenheten. En lista på de aktuella filmer som är stödgrundande, information om stödet och referensgruppen kommer att finnas på Filminstitutets webbplats senast 1 juli. Deadline för ansökan är 1 september 2019.

Läs riktlinjerna

Handläggare för stödet är Annelie Juliusson.

Frågor:
Annelie Juliusson
annelie.juliusson@filminstitutet.se

Magdalena Jangard
magdalena.jangard@filminstitutet.se

Kristina Colliander
kristina.colliander@filminstitutet.se