Philippe Rousselot on his First Digital Feature ”THE NICE GUYS”, opening at Cannes

Här en ny intervju från FDTimes med Philippe Rousselot. ASC, AFC, om hans senaste film som också är hans första digitala, samt två intervjuer av äldre datum.

Från FDTimes

Från ASC           Från AFC

Philippe Rousselot