Prishöjning på RED Epic

RED Epic
Från har varit en kamera som prismässigt var överkomligt för många, 17.000 USD för RED ONE, har nu deras nya kamera, RED EPIC, kommit upp i pris och kostar 58.000 USD (377.000 SEK). Den nya kameran var annonserad att kosta 40.000 USD, men p.g.a. katastrofen i Japan har det skett en prishöjning.

RED EPIC har nu kommit upp i en prisnivå då man undrar om det inte är bättre att köpa en Arri Alesa för 50.000 € (462.500 SEK).

På Filmmaking.net har Chales Haine skrivit en artikel om EPIC och prisnivån.
Här är länken till artikeln