Regionaliserad filmproduktion i ett filmarbetarperspektiv

Var filmarbetarna bor, var filmjobben finns och hur filmarbetarna försörjer sig.
Läs den intressanta rapporten av Margareta Dahlström, Brita Hermelin och Sara Östberg.
Stockholms universitet Kulturgeografiska institutionen.

Ladda hem NORDREGIO_RAPPORT_2007.pdf