Revenge of the great camera Shootout 2012 part three

Revenge of the great camera Shootout 2012 part three
Nu har Zacuta släpp del tre av sin kameratest, där de har behållit ljuset konstant för samtliga kameror, vilket inte var fallet i föregående test, då de anpassat ljuset för varje kamera för att få så bra resultat som möjligt. Denna test är därför mera ärligt och man ser tydligare skillnaden mellan de olika kamerorna.

Se testen här