Revolution på filmskolan i Kario

Det var inte bara presidenten som fick gå, många av hans medarbetare som var korrumperade tvingas nu lämna sina jobb.

Nu kräver filmstudenterna vid filmskolan att det blir en nydaning. De kräver att delar av den gamla lärarkåren byts ut mot yngre lärare och att utrustningen som är gammal byts ut mot ny och modern. Det sägs att lärarna har använt skolan medel privat.