Scorseses räddar Bergmans bakomfilmer

image
Scorseses World Cinema Foundation stödjer bevarande av Bergmans bakomfilmer.

Samarbetet syftar till att bevara och redigera det omfattande bakommaterial som kommit Stiftelsen Ingmar Bergmans arkiv till del. Samlingen omfattar totalt 18 bakomfilmer, från inspelningen av Gycklarnas afton 1953 via Det sjunde inseglet, Persona och Viskningar och rop till Efter repetitionen 1984.

En nyproducerad bakomfilm till Gycklarnas afton visades häromdagen vid Cannes filmfestival som officiellt startskott för samarbetet mellan Martin Scorseses World Cinema Foundation (WCF) och Stiftelsen Ingmar Bergman.

Bild: Mellan tagningarna av Gycklarnas afton, copyright Sandrew Metronome.

Officiellt inrättad av Martin Scorsese 2007 utgör WCF en icke-kommersiell organisation som verkar för att bevara, restaurera och tillgängliggöra försummade och illa åtgångna filmer världen över. WCF stödjer och uppmuntrar bevarandeåtgärder för att kunna slå vakt om ett världsomspännande filmarv samt för att försäkra att filmerna också sprids och kommer allmänheten till del.

Alberto Luna, vd för WCF:
”Vi är mycket entusiastiska över att få arbeta med Stiftelsen Ingmar Bergman i detta projekt som syftar till att bevara och tillgängliggöra en sådan unik och märkvärdig samling av material från Bergmans arkiv. Det är en spännande tanke att omvärlden ges möjlighet att upptäcka nya och djupt personliga insikter i Bergmans snille; människan och hans filmer.”

Ingrid Dahlberg, vd för Stiftelsen Ingmar Bergman:
“Det är väldigt roligt att det finns den här sortens intresse för Stiftelsen Ingmar Bergmans arkiv och Bergmans bakomfilmer. World Cinema Foundation bidrar till en oerhört viktig filmkulturell insats och vi är glada att de har valt att samarbeta med oss. En första målsättning är att visa delar av resultatet redan under nästa års Cannes filmfestival.”

Stiftelsen Ingmar Bergmans arkiv upptogs i juni 2007 på Unescos lista över världsarvsminnen.

För mer information vänligen kontakta:
Ingrid Dahlberg, (46) 8 665 11 88, ingrid.dahlberg@sfi.se, eller

Astrid Söderbergh Widding, (46) 8 674 76 16, astrid@mail.film.su.se.

Se även:

www.ingmarbergman.se

www.ingmarbergmanarchives.se

www.ingmarbergmanfoundation.com