SF köper Sonet från MTG

Många har misstänkt att något var på gång då det gäller Sonet när bolaget för en tid sedan meddelade att Peter Possne slutar. Idag har vi fått svaret: SF köper Sonet och Peter Possne blir VD för ett nytt Sonet Film, som planerar att producera 2-3 lånfilmer per år.

Affären är upplagd så att SF köper namnet Sonet Film samt alla filmrättigheter som tillhör företaget. Ett helt nytt produktionsbolag startas med namnet Sonet Film.

Det nya företaget skall arbeta oberoende från SF:s produktionsavdelning. Flera filmer är under utveckling och bolaget räknar med att producera 2-3 svenska långfilmer per år.

  • Försäljningen av verksamheten inom Sonet Film ligger i linje på vår pågående fokusering på våra kärnverksamheter inom TV, skriver Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, i ett pressmedelande.
    Men troligen ligger även Sonets usla ekonomi bakom försäljningsbeslutet. Under de första nio månaderna i år gjorde de en rörelseförlust på 19 miljoner kronor.

  • Jag är glad att någon vill satsa på svensk film, säger Cissi Elwin på Filminstitutet till DN.se.

Koncentrationen inom filmbranschen gäller främst biograferna, där Svensk Filmindustri, SF, är helt dominerande. Sonet Film sysslar med distribution och produktion.
Inom produktion finns det många aktörer. Distributörerna är färre – ett tiotal. Cissi Elwin välkomnar ökad konkurrens på distributionssidan.

  • Det vore väldigt bra om fler ville gå in och satsa, säger hon.
    Hennes första reaktion på affären låg dock på ett mer personligt plan.

-Det är roligt att Peter Possne som är chef för Sonet nu stannar. Alla hade räknat med att han skulle sluta. Han är en väldigt viktig person för författare, upphovsmän och andra, säger Cissi Elwin till DN.se.