SFI förstärker biografstödet till hela landet

Filminstitutet har fördelat stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm. Liksom föregående år har stödet förstärkts, i år med tre miljoner kronor för att hjälpa biograferna efter pandemin samt möta ökande kostnader på grund av lågkonjunktur. Totalt fördelas drygt 18 miljoner kronor till 279 biografer.

Bild: Älvdalens Bio är en av de aktörer som beviljats stöd. Foto: Ramon Reissmüller.

Se alla som fått stöd här