Sök stipendium för öppet arkiv

Teaterförbundet för scen och film fördelar 30 stipendier à 20 000 kronor till utövande konstnärer och upphovspersoner. Även andra konstnärliga yrken, såsom klippare, maskörer och barnskådespelare kan söka.

Mer information och ansökan görs på Teaterförbundets hemsida:

https://teaterforbundet.se/om-teaterforbundet/stipendier/oppet-arkiv/

Ansök senast den 16 december 2018.