Sony FX9

Sonys nya kamera FX9 har snabbt blivit en populär kamera: 6K fullformat, Venice färgbehandling, 15 stegs tonomfång, variabelt gråfilter, ny sökare, bättre ergonomi, mm. Här är länkar till fyra videor.
3,5 timmars video med Alister Chapman
Video 2    Video 3     Video 4