Sony HDR webinar

Sony kommer att hålla et s.k. ”webinar”, seminarium över Internet, om HDR, High Dynamic Range, den 7:e mars kl.15.00. Webinariet är fritt men du måste anmäla dig.

Registrera dig här