Sonys nya fullformatskamera VENICE

Sony presenterar en helt ny kamera med s.k. fullformatssensor, VENICE. Sensorn är 24×36 mm, 6K, och man kan även filma i S35 format med beskuren sensor, 4K.

Läs mer på fdtimes.com, där kan du också ladda ner en ”Special Report” i PDF-format.

Sonys webbsida om VENICE-kameran

Här en video från cinema5d.com