Stora besparingar på SVT

SVT sänker kostnadsnivån och samlar verksamheten i tre nya divisioner.
SVT:s vd Eva Hamilton informerade idag samtliga anställda om de besparingar som träder i kraft efter sommaren.

Allmän-tv-produktionen koncentreras till fyra orter och samtidigt satsar
SVT på ytterligare regionala nyheter. Administrationen minskas med 40
procent genom en ny organisation.

 • SVT ska fortsatt vara hela Sveriges television: folkkärt, viktigt och
  med det bredaste utbudet av program. Nu ändrar vi SVT:s produktionsstruktur
  för att utnyttja våra resurser optimalt, säger Eva Hamilton.

Hösten 2007 beslutade SVT-ledningen om en ny utbudsstrategi. Den innebär
att SVT från och med i höst ska koncentrera utbudet i tre huvudkanaler,
SVT1, SVT2 och Barnkanalen, en utökad satsning på on demand samt att SVT
ska göra färre titlar enligt devisen ”färre, större, bättre”. Nu anpassas
SVT:s produktion och organisation efter den nya utbudsstrategin.

Verksamheten delas upp i tre divisioner: en för produktion av nyheter och
sport, en för all annan tv-produktion (så kallad allmän-tv) och en för den
interaktiva verksamheten (SVTi). De tre divisionerna ersätter de nuvarande
åtta producerande enheterna.

SVT kommer att finnas kvar på 28 orter runt hela Sverige, men koncentrerar
resurserna för allmän-tv till fyra produktionsorter – Umeå, Stockholm,
Göteborg och Malmö. Men det blir även möjligt att göra enklare
allmän-tv-program, exempelvis dokumentärer eller regionala Eftersnack, på
samtliga nyhetsorter. Allmän-tv-produktionen i bland annat Norrköping läggs
ned.

 • SVT ska spegla hela landet. Men sättet att göra det är inte att producera
  Packat och Klart i just Falun, utan genom att ge utrymme för lokala röster
  och miljöer i våra program. Vår nuvarande organisation skapades när SVT var
  ett monopolföretag. Idag lever vi med rik och hård konkurrens. Därför
  samlar vi nu all verksamhet som hör ihop i tre tydliga, effektiva
  divisioner med små ledningsorganisationer, få chefer och slimmad
  administration. Vi organiserar med hänsyn till verksamheten, inte
  geografin, säger SVT:s vd Eva Hamilton.

Den nya organisationen är även ett resultat av den ekonomiska situation SVT
befinner sig i. Varje år förlorar SVT 80 miljoner kronor i köpkraft
eftersom anslagen bara ökar med två procent medan de fasta kostnaderna för
exempelvis löner och rättigheter ökar med fyra-fem procent. Det motsvarar
till exempel tre lokala nyhetsredaktioner eller en tredjedel av
barnverksamheten, inklusive Barnkanalen.

Det åtgärdspaket Eva Hamilton presenterade i dag innebär att SVT ska
åstadkomma en varaktig sänkning av kostnadsnivån med 250 miljoner kronor på
två år. 400 tjänster försvinner, varav drygt hälften i Stockholm. En
tredjedel av nedskärningarna berör administration och chefer.

 • Det är helt nödvändigt att vi koncentrerar våra resurser för att vi ska
  kunna hantera de mycket stora ekonomiska utmaningarna, säger Eva Hamilton.

Under 2008 intensifierar SVT satsningen på regionala nyheter. Den 28
februari startade SVT ytterligare sju lokala nyhetsprogram – och häromdagen
togs beslut om ytterligare en edition för Sörmland, med premiär i höst.
Eskilstuna blir huvudort. Därmed har SVT nyhetsprogram från 19 platser i
Sverige. I september startar också regionala morgonnyheter.

 • Vi har aldrig varit så regionalt täckande som i dag, säger Eva Hamilton.
  SVT ska vara hela Sveriges television. Vi har publikens förtroende och vi
  ska fortsätta att leda den svenska kultur- och samhällsdebatten. Vi ska
  göra nyheter, dramatik, sport, underhållning, faktaprogram och ge publiken
  svensk originalproduktion – och vår framgångsrika webbverksamhet ska
  utvecklas ytterligare med fler Play-kanaler.

Till chef för den nya allmän-tv-divisionen föreslås Johanna Frelin, i dag
enhetschef för SVT Stockholm, och till chef för nyhets- och
sport-divisionen föreslås Olov Carlsson, i dag produktionsdirektör på SVT.
Till chef för divisionen för den interaktiva verksamheten föreslås
nuvarande SVTi-chefen Lena Glaser.

Alla tre ingår sedan tidigare i den nya SVT-ledningen tillsammans med Eva
Hamilton, vd, Jan Axelsson, programdirektör för nyheter och sport, Annie
Wegelius, programdirektör för allmän-tv, Thomas Nilsson, kanal- och
tablåchef, Helga Baagøe, kommunikationsdirektör, Jan Petersson,
strategichef, Susanne Ekblom, ekonomidirektör, Helène Axelsson-Sahlin,
HR-direktör och Lena Lundkvist, stabschef.