”The Beauty of Large Format 8K”

Denna video, upptagen på Camerimage 2017, undersöker denna provocerande presentation psykologin, fysiologin och de fysiska relationerna mellan upplösning och skärpa. Panavision och Light Iron-experterna Michael Cioni, Dan Sasaki och Ian Vertovec presenterar ett nytt perspektiv på hur strävan efter filmisk bildkvalité är knutet till upplösning.

Se videon här