The HD survival handbook

Nu har det kommit en handbok som behandlar de flesta av de frågor som en professionell filmfotograf kan ha vid övergången från standard- till HD-video/TV

“The HD Survival Handbook was written to answer the myriad of questions that arise when a video professional moves from working in the Standard Definition world up to the more complex world of High Definition.”

Läs mer här