The Hidden Cost of RED Epic and Digital Cinema

Pengar
Med en större datamängd, 5K, blir också kostnaden för inspelning och efterarbete dyrare.
Denna artikel från the BLACK and BLUE websida borde alla läsa, inte minst de producenter som tror att digital teknik gjort filmproduktion billigare.

Här är länken