Tidkod till GoPro

Med hjälp av ett ”bakstycke” från Timecode Systems, kallat Sync Bac Pro, kan man nu få in tidkod i en GoPro, något som många saknat.

Länk till Timecode Systems