”Tillgänglig Bio” – nu finns rapporten

Tillgänglig bio
Idag (tisdag 28 maj) överlämnade Svenska Filminstitutet och Post- och Telestyrelsen rapporten om ”Tillgänglig bio” till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. I samband med överlämnandet arrangerades också ett seminarium.

Cirka 10 procent av Sveriges befolkning har synnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter, och den digitala visningstekniken kan förenkla möjligheterna för dem att tillgodogöra sig svenska och utländska filmer på bio.

I juni 2011 gav regeringen Svenska Filminstitutet och Post- och Telestyrelsen ett gemensamt uppdrag att utveckla den sändnings- och mottagningsutrustning som krävs för att film på bio ska kunna vara tillgänglig för alla. Syftet med uppdraget var att utveckla minst en teknisk helhetslösning för ljudspår med syntolkning och uppläst textremsa.

I uppdraget har tre tekniska helhetslösningar utvecklats, körts i provdrift, testats av målgrupperna och utvärderats och accepterats av filmskapare, producenter, distributörer och biografägare. På ett seminarium den 28 maj om tillgänglig bio demonstrerades den nya tekniken i Filmhusets Bio Victor och rapporten överlämnades till kulturministern.

Förhoppningsvis kommer den första biobiljetten till visningar med syntolkning och uppläst textremsa kunna köpas sommaren 2014.

[Läs hela rapporten på detta PDF](www.sfi.se/PageFiles/22447/Slutrapport%20Filminstitutet_13-05-24.pdf <http://www.sfi.se/PageFiles/22447/Slutrapport%20Filminstitutet_13-05-24.pdf)

[Läs mer om uppdraget och de tekniska lösningarna](www.sfi.se/tillgangligbio <http://www.sfi.se/tillgangligbio)

Här kommer det inom kort även finnas filmer från seminariet den 28 maj