TM läggs ner med omedelbar verkan

image
Filminstitutet har idag den 13 mars beslutat att lägga ner TM, Teknik & Människa, som tryckt papperstidning.

Även för redaktören Susanne Roger kom beslutet som en överraskning. Hon hade planerat att ge ut ett april- och ett juni-nummer, men så blir det inte och beslutet verkar vara oåterkalleligt.

Filmfotografen Lasse Svanberg, FSF, startade TM 1968 som några stencilerade A-4 sidor under rubriken Tekniska Meddelanden och därifrån har tidningen vuxet och blivit mycket uppskattad av filmbranschen som en oberoende och opartisk förmedlare av både åsikter, händelser och teknik i filmbranschen.

Undertecknad har arbetat för TM i 27 år. Började skriva 1980 och det har under åren blivit många artiklar, mäss- och inspelningsreportage. Det har för mig varit en stor glädje att samarbeta med Lasse Svanberg, Susanne Roger, Roland Sterner, Tomas Dyfverman, Ann von Sydow, m.fl., som alla under olika tider arbetat för TM.

Nu skall Filminstitutets all information samlas på Internet som en web sait men detta blir först till hösten. Inbetalda prenumerationsavgifter måste betalas tillbaks, annonsörer informeras och annonser avbokas.

Jag vill här passa på att till Susanne Roger framföra att stort TACK från FSF för det fantastiska arbete hon som ensam redaktör har utfört till alla läsares uppskattning, för TM har varit en uppskattad tidning som nu tyvärr går i graven.

Hans Hansson, FSF.