Tuffare tag mot fildelare

REGERINGEN GER BESKED OM FILDELNING. Kulturarbetare får stöd av domstol. “En domstol ska kunna tvinga internetleverantörer att lämna ut en IP-adress, som använts för olaglig fildelning, till rättighetsinnehavaren. Regeringen avvisar Renforsutredningens förslag om att internetleverantörer kan stänga av abonnenter, som utan tillstånd laddar ner musik och filmer,” skriver statsråden Beatrice Ask och Lena Adelsohn Liljeroth i Svenska Dagbladet.

Läs hela artikeln

På SVT:s web-sida finns också läsvärd info