Två nya filmer från Kodak

Kodak
I dessa digitala tidevarv är det glädjande att Kodak utvecklar filmsidan. Två nya filmer är färdiga för marknaden. Det är Vision 3 200T, 5213/7213, alltså en konstljusfilm på 200 ISO. Den är gjord med Vision 3 teknik, vilket betyder finare korn, en förbättrad färgåtergivning, ett större tonomfång och en bättre arkivbeständighet.

Kodak Vision 3 Color Digital Intermediate Film är namnet på den andra filmen som är speciellt framtagen för att passa digital recording hos labb.
Även denna film är framtagen med Vision 3 teknik och hjälper till att bevarar den filmlook som Vision 3 filmerna ger.

Länk till Kodaks web-sida här
Här finns mer info