Två nya zoomar från Angenieux

Angenieux Optimo
På NAB visar Angenieux två nya zoomobjektiv. Ett 19,5-94 mm, T2.6 och med en närgräns på 0.68 meter, vikt 5,6 kg.

Det andra zoomobjektivet har brännvidderna 28-340 mm, T3.2, närgräns 1.23 meter, vikt 11,1 kg.

Till båda objektiven går det att använda extenders 1.4x eller 2x.

Ägare till objektiven Optimo 17-80 och 24-290 mm kan få dessa ombyggda till dessa nya versioner av fabriken.

Zoom 19,5-94

Zoom 28-340