Utlysning av stöd till produktionsbolag och film- och dramaserie-produktioner i produktion samt extrainsatt webbinarium

Med anledning av regeringens krisstöd till svensk filmbransch utlyser Filminstitutet idag stöd till produktionsbolag och film- och dramaserieprojekt i produktion. Svensk film- och tv-bransch har drabbats hårt av den pågående pandemin. Bland konsekvenserna finns uteblivna finansieringar, utökade kostnader på grund av uppskjutna inspelningar, byte av inspelningsland, anpassningar, coronasäkring av produktion – med mera.
Läs mer här