Vad händer i filmens värld? – En framtidsspaning med Tomas Eskilsson

Producerat för K-PLAY av Kulturakademin i samarbete med Film i Väst

Förutsättningarna och villkoren för att producera, distribuera och visa/sprida filmer och tv-dramer förändrar sig i avsevärt snabbare takt än tidigare. Digitaliseringen, Kinas intåg på den globala filmmarknaden och vod-plattformarnas kamp om herravälde har präglat och kommer att prägla den värld som filmen har att verka i.

Lyssna på denna podcast här