Vem gör vad i svensk film?

Kära filmarbetare,

Svenska Filminstitutet ser som en av sina viktigare uppgifter att främja arbetsvillkoren för landets filmarbetare. Att veta vilken kompetens som finns i branschen, och var den finns, är två nyckelfaktorer för en väl fungerande filmbransch. Det är därför glädjande att vi kan presentera två nyheter för landets filmarbetare.

För det första att ett av filmbranschens mest uppskattade arbetsverktyg – Filmarbetarkatalogen – från och med hösten 2006 kommer att finnas på nätet. Där finns också instruktioner för hur man registrerar sig.
Registrering

För det andra har Filminstitutet, Stockholms Universitet och Nordregio gått samman för att genomföra en större enkät för att få en mer fullständig bild av landets filmarbetare. Det vi vill ha svar på är frågor som var filmjobben finns i Sverige. Hur får man filmjobb? Vilka andra jobb försörjer sig filmarbetare på?

Hjälp oss att få bättre kunskap om detta genom att svara på en web-enkät.

Du kommer direkt till enkäten genom att klicka här och logga in med lösenordet Garbo (OBS! stort G). Vi tackar på förhand för att du deltar i enkäten.

Cissi Elwin, VD, Svenska Filminstitutet.
Brita Hermelin, Forskare, Stockholms universitet.
Margareta Dahlström, Forskare, Nordregio.