VENICE Camera: Photos, Videos, Links

Benjamin B, thefilmbook, har skrivit en informerande artikel med bilder om Sony Venice-kameran. Inför kommande vising/workshop kan du här skaffa dig lite viktiga förkunskaper om kameran.

Artikel på ASC-blogg.

Här berättar Sonys experter om Venice-kameran