Filmat samtal: Vision till verklighet

Under Göteborg Filmfestivals Filmforum Sverige bjöd Filmrummet in till ett seminarium med fokus på visioner kring filmen i en snabbt föränderlig omvärld. Hur hanteras konsten, filmen och kreativiteten i resan till publiken? Tillsammans med inbjudna gäster och kultur- och demokratiminister Amanda Lind, höjer vi blicken och sätter fokus på vad den svenska filmbranschen har för visioner och hur man gör verklighet av dessa.
Se evenemanget här